MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO

Hiển thị 1–12 của 68 kết quả

 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 625/700KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 625/700 KVA

  Model: DCA-700SPM

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 625/700 kVA

  Đầu Phát: DF-7000M

  Động cơ: MITSUBISHI S6N-PTK

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 500/625KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 500/625 KVA

  Model: DCA-625ESM

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 500/625 kVA

  Đầu Phát: DF-625M

  Động cơ: MITSUBISHI S6N-PTA

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50/60 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 5/2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 400/440KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 400/440 KVA

  Model: DCA-440SPM

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 400/440 kVA

  Đầu Phát: DF-4400M

  Động cơ: MITSUBISHI -S6B3-PTA

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 10/2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 350/400KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 350/400KVA

  Model: DCA-400ESM

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 350/400 kVA

  Đầu Phát: DF 400M

  Động cơ: MITSUBISHI-S6A2

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50/60 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 11/2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 300KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 300 KVA

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 300 kVA

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 250/275KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 250/275 KVA

  Model: DCA-275ESM

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 250/275 kVA

  Đầu Phát: DF-275M

  Động cơ: MITSUBISHI-8DC9-T

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50/60 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 8/2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 200KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 200 KVA

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 200 kVA

  Đầu Phát: DF-200

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50/60 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 2016

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 150KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 150 KVA

  Model: DCA-165SPH

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 150/165 kVA

  Đầu Phát: DF-1650M

  Động cơ: HINO – DK10

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 125KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 125 KVA

  Model: DCA-125SPH

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 125/138 kVA

  Đầu Phát: DF-1380M

  Động cơ: HINO – 1410

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 100KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 100 KVA

  Model: DCA-125SPH

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 100 kVA

  Đầu Phát: DF-100F

  Động cơ: 6D15-T

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50/60 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Năm sản xuất: 2014

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 100/110KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 100/110 KVA

  Model: DCA-125SPH

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 100/110 kVA

  Đầu Phát: DF-1100M

  Động cơ: HINO-EL100

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Cân nặng: 1950 kg

  Năm sản xuất: 2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN
 • MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 100/110KVA

  MÁY PHÁT ĐIỆN DENYO 100/110 KVA

  Model: DCA-125SPH

  Điện áp: 220/380v, 3 Pha – 4 dây

  Công suất: 100/110 kVA

  Đầu Phát: DF-1100M

  Động cơ: HINO-EL100

  Hệ số công suất : 0.8

  Tần số: 50 Hz

  Nhiên liệu: Diesel

  Cân nặng: 1950 kg

  Năm sản xuất: 2015

  Xuất Xứ: Nhật Bản

  Chi tiết xin liên hệ:0962.646.948

  HÀNG CÓ SẴN – BẢO HÀNH CHÍNH HÃNG KHÔNG QUA TRUNG GIAN

   

  MÁY PHÁT ĐIỆN