XE CẨU

Hiển thị 1–12 của 50 kết quả

 • XE CẨU BÁNH XÍCH KH150-3

  XE CẨU BÁNH XÍCH KH150-3

  Chủng loại: xe cẩu bánh xích

  Model: KH150-3

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1990

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

   

  MÁY XÂY DỰNG
 • XE CẨU BÁNH XÍCH SUMITOMO SC900-3

  XE CẨU BÁNH XÍCH SUMITOMO SC900-3

  Chủng loại: xe cẩu bánh xích

  Hãng sản xuất: Sumitomo

  Model: SC900-3

  Trọng tải: 90 Tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 2001

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

   

  MÁY XÂY DỰNG
 • XE CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3

  XE CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-3

  Chủng loại: xe cẩu bánh lốp

  Hãng sản xuất: KOBELCO

  Model: RK250-3

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1997

   

  MÁY XÂY DỰNG
 • XE CẨU BÁNH LỐP TANADO TR250M-4

  XE CẨU BÁNH LỐP TANADO TR250M-4

  Chủng loại: xe cẩu bánh lốp

  Hãng sản xuất: Tanado

  Model: TR250M-4

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1989

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

   

  MÁY XÂY DỰNG
 • XE CẨU BÁNH XÍCH HITACHI SCX900

  XE CẨU BÁNH XÍCH HITACHI SCX900

  Chủng loại: xe cẩu bánh xích

  Hãng sản xuất: Hitachi

  Model: SCX900

  Trọng tải: 90 Tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 2011

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

   

  MÁY XÂY DỰNG
 • XE CẨU BÁNH XÍCH HITACHI KH125ED

  XE CẨU BÁNH XÍCH HITACHI KH125ED

  Chủng loại: xe cẩu bánh xích

  Hãng sản xuất: Hitachi

  Model: KH125ED

  Trọng tải: 35 Tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1988

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

  XE CẨU
 • XE CẨU BÁNH LỐP TANADO TR200M-3

  XE CẨU BÁNH LỐP TANADO TR200M-3

  Chủng loại: xe cẩu bánh lốp

  Hãng sản xuất: Tanado

  Model: TR200M-3

  Trọng tải: 20 Tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1987

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

  XE CẨU
 • XE CẨU BÁNH XÍCH NISSHA DH300

  XE CẨU BÁNH XÍCH NISSHA DH300

  Chủng loại: xe cẩu bánh xích

  Hãng sản xuất: Nissha

  Model: DH300

  Trọng tải: 30 Tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1978

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

  XE CẨU
 • XE CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-2

  XE CẨU BÁNH LỐP KOBELCO RK250-2

  Chủng loại: xe cẩu bánh lốp

  Hãng sản xuất: Kobelco

  Model: RK250-2, S.N. EZ03706

  Trọng tải: 25 Tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1990

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

  XE CẨU
 • XE CẨU BÁNH LỐP KATO KR25H-3L

  XE CẨU BÁNH XÍCH KATO KR25HV

  Chủng loại: xe cẩu bánh lốp cần cẩu cho địa hình gồ ghề

  Hãng sản xuất: KATO

  Model: KR25H-3L, SN 2431854

  Trọng tải: 25 tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1990

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

  XE CẨU
 • XE CẨU BÁNH LỐP KATO KR25HV

  XE CẨU BÁNH XÍCH KATO KR25HV

  Chủng loại: xe cẩu bánh lốp cần trục cho địa hình xấu

  Hãng sản xuất: KATO

  Model: KR25HV, SN 071824

  Trọng tải: 25 tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1992

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

  XE CẨU
 • XE CẨU BÁNH XÍCH KOBELCO 7055

  XE CẨU BÁNH XÍCH KOBELCO 7055

  Chủng loại: xe cẩu bánh xích

  Hãng sản xuất: Kobelco

  Model: 7055, SN GB00591

  Trọng tải: 55 tấn

  Xuất xứ: Nhật Bản

  Năm sản xuất: 1991

  Xe đang hoạt động tốt

  Chi tiết xin liên hệ: 0962.646.948

  XE CẨU